Aktualności

Szkolenie on-line w dniu 10 listopada 2023 r.

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu zaprasza na szkolenie które odbędzie się w formie online w dniu 10 listopada 2023 r. w godzinach 900 do 1430.


Temat szkolenia:Rzeczoznawca majątkowy jako biegły sądowy w postępowaniu cywilnym na tle zmian   k.p.c. z 2023 r. 


Prowadzący: Marek Lewandowski – Sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu VIII Wydziału Cywilnego Odwoławczego, od wielu lat prowadzący szkolenia dla sędziów, referendarzy sądowych, adwokatów, radców prawnych i komorników sądowych; autor licznych publikacji naukowych z zakresu postępowania cywilnego, w tym postępowania klauzulowego i egzekucyjnego. 

 Liczba godzin szkoleniowych: 6 x 45 min.  Za udział w 8 godzinnym szkoleniu uczestnik otrzymuje 3 punkty szkoleniowe.

Wymagania, które muszą zostać spełnione:

  1. Posiadanie komputera z dostępem do internetu, wbudowanymi w laptopy kamerkami lub innym sprzętem który umożliwi komunikację.
  2. Wymagane jest korzystanie z oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox. Platforma na której odbędzie się szkolenie, jest oparta na przeglądarce.
  3. Dołączenie do szkolenie odbędzie się poprzez otwarcie wcześniej przesłanego uczestnikom linku oraz godzinie, która będzie również podana w mailu.

Koszt szkolenia to:
180 zł   dla członków SRM we Wrocławiu (mających na bieżąco opłacone składki członkowskie)
250  dla osób spoza SRM we Wrocławiu.

*Osoby uczestniczące w szkoleniu nie posiadające uprawnień – do ceny zostanie doliczony 23 %VAT.

Zapisy na szkolenie wyłącznie poprzez stronę www.srm.wroclaw.pl w zakładce Szkolenia.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia i wpłaty.

Termin wpłaty do 30.01.2023  r. na konto SRM we W-wiu:42 1560 0013 2000 1701 4349 8900