Aktualności

Szkolenie on-line 28 maj 2021 r.

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych zaprasza na szkolenie w dniu 28 maja 2021 r. (piątek) w godzinach od 9. 00 do 16.00, poprzez obsługę systemu wirtualnych spotkań na platformie VMS NOT Informatyka.

Za powyższe szkolenie uczestnicy uzyskają 4 punkty.

 

Temat: Legalizacja uproszczona, najistotniejsze zmiany Prawa Budowlanego i cyfryzacja procesu inwestycyjnego dla rzeczoznawców majątkowych

Prowadzący:

mgr inż. Maciej Książek

Inżynier budowlany posiada wykształcenie techniczne – wyższe magisterskie wraz z uprawnieniami bez ograniczeń, w zakresie konstrukcyjno – budowlanym, oraz ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie zawodowe, w tym administracyjne i pedagogiczne. Posiada praktyczną znajomość ustaw: ( Prawo budowlane, KPA, Prawo zamówień publicznych), potwierdzoną świadectwami ukończenia studiów podyplomowych oraz praktyką zawodową i dodatkowo działalnością dydaktyczną. Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 6535 MIiR


Wymagania, które muszą zostać spełnione:

  1. Posiadanie komputera z dostępem do internetu, wbudowanymi w laptopy kamerkami lub innym sprzętem który umożliwi komunikację.
  2. Wymagane jest korzystanie z oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox. Platforma na której odbędzie się szkolenie, jest oparta na przeglądarce.
  3. Dołączenie do szkolenie odbędzie się poprzez otwarcie wcześniej przesłanego uczestnikom linku oraz godzinie, która będzie również podana w mailu.

Koszt szkolenia to:
140 zł dla członków SRM we Wrocławiu (mających na bieżąco opłacone składki czł.)
200 zł dla osób spoza SRM we Wrocławiu

*Osoby uczestniczące w szkoleniu nie posiadające uprawnień – do ceny zostanie doliczony 23 %VAT.

Termin wpłaty do 21.05.2021  r. na konto SRM we W-wiu:
42 1560 0013 2000 1701 4349 8900

UWAGA!
Wpłaty po 21.05.2021 r. będą zwiększone o 50,- zł

Zapisy na szkolenie wyłącznie poprzez stronę www.srm.wroclaw.pl w zakładce Szkolenia.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia i wpłaty.