Aktualności

Szkolenie on-line 25 października 2022 r.

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu zaprasza na 8 godzinne szkolenie w dniu 25 października 2022 r. (wtorek) w godzinach od 09:00 do 17:00,

 

Temat: „Powierzenia budynku nie jedno ma imię”

Wykładowca : dr inż. Zdzisława Ledzion-Trojanowska

Za powyższe szkolenie uczestnicy uzyskają 2 punkty szkoleniowe i 2 punkty warsztatowe.

O szkoleniu:
Wielkość powierzchni budynku to jeden z najistotniejszych czynników wpływających na wartość nieruchomości. Wielość przepisów definiujących w różny sposób powierzchnię budynku powoduje chaos pojęciowy. Dodatkowo, różne przepisy posługują się często tą samą nazwą „powierzchnia użytkowa”, która w każdym z nich jest inaczej rozumiana. Jeśli nałożymy na to dwie istniejące normy obliczania powierzchni budynków a każda z nich definiuje 9 różnych rodzajów powierzchni to mamy obraz złożoności tematu. Szkolenie ma odpowiedzieć na pytanie jak prawidłowo ustalać  powierzchnię budynków dla celu wyceny w podejściu porównawczym i dochodowym, dla celu wyodrębniania samodzielnych lokali, dla celu podatku od nieruchomości, dla celu najmu lokalu mieszkalnego z zasobu gminy, dla celu ewidencji budynku i in.

Koszt szkolenia to:
140 zł   dla członków SRM we Wrocławiu (mających na bieżąco opłacone składki czł.)
200 zł  dla osób spoza SRM we Wrocławiu

*Osoby uczestniczące w szkoleniu nie posiadające uprawnień – do ceny zostanie doliczony 23 %VAT.

Wymagania, które muszą zostać spełnione:

  1. Posiadanie komputera z dostępem do internetu, wbudowanymi w laptopy kamerkami lub innym sprzętem który umożliwi komunikację.
  2. Wymagane jest korzystanie z oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox. Platforma na której odbędzie się szkolenie, jest oparta na przeglądarce.
  3. Dołączenie do szkolenie odbędzie się poprzez otwarcie wcześniej przesłanego uczestnikom linku oraz godzinie, która będzie również podana w mailu.

Zapisy na szkolenie wyłącznie poprzez stronę www.srm.wroclaw.pl w zakładce Szkolenia.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia i wpłaty.

 

Termin wpłaty do 20.10.2022  r. na konto SRM we W-wiu:
42 1560 0013 2000 1701 4349 8900