Aktualności

Szkolenie nt. Rola rzeczoznawcy majątkowego, biegłego w postępowaniu sądowym

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu  zaprasza na jednodniowe szkolenie (6-godzin edukacyjnych)

w dniu 8 grudnia 2014, którego tematem będzie „Rola rzeczoznawcy majątkowego, biegłego w postępowaniu sądowym”.

Więcej informacji w zakładce Szkolenia.