Aktualności

Szkolenie 25 lutego 2020 r. we Wrocławiu

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu
zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniu 25 lutego 2020 r. w Hotelu Novotel Wrocław Centrum, przy ul. Powstańców Śląskich 7.Szkolenie ma na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 175 ust 2. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.Temat szkolenia:  Teoretyczne i praktyczne aspekty szacowania wartości nieruchomości na potrzeby ustalania opłaty planistycznej oraz praktyczne aspekty stosowania podejścia porównawczego.

 

Szkolenie poprowadzi:   Prof. dr hab. inż. Ryszard  Źróbek, prof. zw.  upr. Rz. M. nr 30, ZN nr 88
Koszt szkolenia:

250 zł/osobę dla członków SRM we Wrocławiu mających na bieżąco opłacone składki,

350 zł/osobę dla pozostałych uczestników.

*Osoby uczestniczące w szkoleniu nie posiadające uprawnień – do ceny zostanie doliczony 23% VAT

Zapisy na szkolenie wyłącznie poprzez stronę www.srm.wroclaw.pl w zakładce Szkolenia.

Przy zgłaszaniu prosimy o podanie dokładnych danych do faktury VAT.

Uwaga:

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat. Zgłoszenia i wpłaty przyjmujemy do 11 lutego 2020 r. po tym terminie wpłat y będą zwiększone o 50,00 zł.

Wpłaty na konto SRM we Wrocławiu:

42 1560 0013 2000 1701 4349 8900

Uwaga:
Szkolenie obejmuje 6 godzin edukacyjnych tj. 3 punkty.