Aktualności

Szkolenie 23 marca 2020 r. we Wrocławiu

SZKOLENIE ZAWIESZONE !!! 

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu zaprasza na szkolenie,
które odbędzie się w dniu 23 marca 2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia ul. Piłsudskiego 74 pok. 311.

SRM we Wrocławiu organizuje szkolenie warsztatowe dla członków naszego Stowarzyszenia na temat: Oszacowanie spadku wartości nieruchomości w wyniku położenia sieci wodociągowej, przecinającej działkę – sieć ogranicza możliwości zabudowy, ale nie uniemożliwia realizacji budynków jednorodzinnych (zgodnie z mpzp).

Prowadzący: Katarzyna Puterko  – rzeczoznawca majątkowy

Koszt szkolenia: – 80zł dla członków SRM we Wrocławiu mających na bieżąco opłacone składki.

Uwaga:

Liczba miejsc ograniczona (20 osób). Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat. Zgłoszenia do 13 marca 2020 r. – Wpłaty na konto SRM we Wrocławiu:

42 1560 0013 2000 1701 4349 8900

Zapisy na szkolenie wyłącznie poprzez stronę www.srm.wroclaw.pl w zakładce Szkolenia.

Szkolenie obejmuje 4 godzin – 2 punkty warsztatowe.