Aktualności

Szkolenie 22 luty 2019 r. we Wrocławiu

Zaproszenie na szkolenie 22 luty 2019 r. we Wrocławiu

Prowadzący: mgr inż. Henryk Jędrzejewski

TEMAT:  „Nowe regulacje prawne w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów”

Szkolenie obejmuje 8 godzin edukacyjnych tj. 4punkty

Zagadnienia objęte szkoleniem:

 1. Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz.1716).
 2. Wzajemne związki z nadal obowiązującą ustawą z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 3. Rozstrzygnięcia podstawowe ustawy z 2018 r.:
 • przekształcenie gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe,
 • przekształcenie z „mocy prawa”,
 • przekształcenie z dniem 1 stycznia 2019 r.
 1. Dokumenty stanowiące podstawę regulacji prawnych.
 2. Opłaty przekształceniowe.
 3. Bonifikaty od opłaty.
 4. Waloryzacja opłat.
 5. Obrót gruntami po przekształceniu.
 6. Nietypowe sytuacje związane z przekształceniem.
 7. Przepisy przejściowe.
 8. Zmiany do ustaw odrębnych.

Zapisy na szkolenie wyłącznie poprzez stronę www.srm.wroclaw.pl w zakładce Szkolenia.

Dodatkowe informacje dotyczące szkolenia zamieścimy niezwłocznie po ustaleniu szczegółów.