Aktualności

Szkolenie 19 marca 2020 r. we Wrocławiu

SZKOLENIE ZAWIESZONE !!! 

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu zaprasza na szkolenie które odbędzie się w dniu 19 marca 2020 r.
w Hotelu NOVOTEL we Wrocławiu przy ul. Wyścigowej 35.

Szkolenie ma na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 175 ust 2. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Szkolenie obejmuje 8 godzin edukacyjnych tj. 4 punkty.

1. Proceduralne i materialne aspekty odpowiedzialności rzeczoznawcy majątkowego

prowadzący: Radca Prawny Małgorzata Garczyńska

Koszt szkolenia:200 zł/osobę dla członków SRM we Wrocławiu mających na bieżąco opłacone składki300 zł/osobę dla pozostałych uczestników

*Osoby uczestniczące w szkoleniu nie posiadające uprawnień – do ceny zostanie doliczony 23% VAT

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
Zgłoszenia i wpłaty przyjmujemy do 05 marca 2020  r. po tym terminie wpłat y będą zwiększone o 50,00 zł.

Zapisy na szkolenie wyłącznie poprzez stronę www.srm.wroclaw.pl w zakładce Szkolenia.

Przy zgłaszaniu prosimy o podanie dokładnych danych do faktury VAT.

 

Wpłaty na konto SRM we Wrocławiu: 42 1560 0013 2000 1701 4349 8900