Aktualności

Szkolenie 15 listopada 2019 r. we Wrocławiu

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu zaprasza na szkolenie pt.

Wybrane uwarunkowania prawne w działalności rzeczoznawcy majątkowego

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 15 listopada 2019 r. w Hotelu Vega we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 251.

Link do hotelu: http://www.hotelvega.pl/

Koszt szkolenia:

200 zł/osobę dla członków SRM we Wrocławiu mających na bieżąco opłacone składki

250 zł/osobę dla pozostałych uczestników

*Osoby uczestniczące w szkoleniu nie posiadające uprawnień – do ceny zostanie doliczony 23% VAT

Zapisy na szkolenie wyłącznie poprzez stronę www.srm.wroclaw.pl w zakładce Szkolenia.

Uwaga:

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat. Zgłoszenia do 31 października 2019 r., wpłaty do 4 listopada 2019 r. – po tym terminie wpłaty będą zwiększone o 50.- zł

Wpłaty na konto SRM we Wrocławiu:

42 1560 0013 2000 1701 4349 8900

Uwaga:

Do 20 października można przesyłać pytania związane z podanymi tematami. Zostaną one włączone do programu szkolenia.
Szkolenie obejmuje 8 godzin edukacyjnych tj. 4 punkty.