Aktualności

Szkolenie 13 marca 2019 r. we Wrocławiu

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniu 13 marca 2019 r. w Novotel & ibis Wrocław Centrum (dawny hotel Wrocław) przy ul. Powstańców Śląskich 7-7b, we Wrocławiu.

Szkolenie ma na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 175 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku.

 PROWADZĄCY: dr inż. Radosław Gaca, rzeczoznawca majątkowy

CEL WARSZTATÓW:

Zapoznanie uczestników z problematyką teoretyczną i zasadami praktycznego wykorzystania w wycenie nieruchomości systemu informacji geograficznej (GIS).

W ramach zajęć przeprowadzone zostaną warsztaty – ćwiczenia z praktycznego wykorzystania rozproszonych danych o nieruchomościach, metod identyfikacji nieruchomości w przestrzeni oraz przetwarzania i wizualizacji danych o nieruchomościach.

 Warsztat – 8 godz. edukacyjnych = 4 pkt.

Materiały szkoleniowe zostaną wysłane do wszystkich uczestników pocztą elektroniczną.

Koszt szkolenia:

360 zł/osobę – dla członków SRM Wrocław mających na bieżąco opłacone składki czł.

*Osoby uczestniczące w szkoleniu nie posiadające uprawnień – do ceny zostanie doliczony 23 %VAT.

Wpłaty do  25 lutego 2019 r. na konto SRM we W-wiu:

42 1560 0013 2000 1701 4349 8900

UWAGA!

Wpłaty po 25.02.2019 r. będą zwiększone o 50,- zł

Zapisy na szkolenie wyłącznie poprzez stronę www.srm.wroclaw.pl  w zakładce Szkolenia.