Galeria

  • SRM »
  • 2016 Wrocław - szkolenie „Metody statystyczne i modele ekonometryczne w wycenie nieruchomości” 05-06 października 2016r.