Aktualności

Stanowisko Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.09.2015 roku odnośnie opodatkowania podatkiem VAT 23% wynagrodzeń biegłych sądowych

Zgodnie ze stanowiskiem – Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.09.2015 roku odnośnie opodatkowania podatkiem VAT 23% wynagrodzeń biegłych sądowych –  biegli wystawiający fakturę VAT winni wartość całego świadczenia opodatkować jedną stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23 % tj. wynagrodzenie biegłego sądowego za sporządzenie opinii, jak i poniesione koszty konieczne do wykonania tej usługi (wydania opinii). Stosownie do art. 29a ust. 6 ustawy o VAT i zgodnie z art. 78 dyrektywy 2006/112/WE. Zgodnie z w/w regulacją, każdy koszt bezpośrednio związany z dostawą towarów lub świadczenia usług, którym dostawca obciążył nabywcę lub klienta, powinien być włączony do podstawy opodatkowania

Stanowisko Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.09.2015r.  jest zamieszczone w zakładce Informacje – biegli sądowi na stronie Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie:

http://www.warszawapraga.so.gov.pl/pliki/file/Listy%20bieg%C5%82ych%20s%C4%85dowych/2015/stanowisko%20Min_Fin_%2022-09-2015.pdf

stanowisko Min_Fin_ 22-09-2015

Źródło informacji: PFSRM