KSWS – Określanie wartości odszkodowań i wynagrodzeń należnych z tytułu lokalizacji, budowy i korzystania z nieruchomości na potrzeby urządzeń przesyłowych – PROJEKT z dnia 30.05.2014_0

KSWS - Określanie wartości odszkodowań i wynagrodzeń należnych z tytułu lokalizacji, budowy i korzystania z nieruchomości na potrzeby urządzeń przesyłowych - PROJEKT z dnia 30.05.2014_0