Standardy zalecane do stosowanie od 1 stycznia 2017 r.

Na  posiedzeniu Rady Krajowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń rzeczoznawców Majątkowych w dniu 12 grudnia 2016 r. przyjęte i włączone w skład Powszechny Krajowych Zasad Wyceny zostały następujące standardy: KSWS – Wycena nieruchomości gruntowych ze złożami kopalin objętymi własnością nieruchomości gruntowej, KSWS – Określanie wartości służebności przesyłu i wynagrodzenia za jej ustanowienie oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych. Wymienione standardy są zalecane do stosowania od dnia 01 stycznia 2017 r.

Źródło: PFSRM

https://pfsrm.pl/aktualnosci/item/13-standardy

https://pfsrm.pl/aktualnosci/item/14-standardy-do-pobrania

KSWS – Określanie wartości służebności przesyłu i wynagrodzenia za jej ustanowienie oraz wynagrodzenia…-Uchwała RK z dnia 12-12-2016 r

KSWS – Wycena nieruchomości gruntowych ze złożami kopalin objętymi własnością… nieruchomości gruntowej-Uchwała RK z dnia 12-12-2016 r