Aktualności

Spotkanie przedstawicieli Zarządu PFSRM z Komisją Europejską

Na zaproszenie Komisji Europejskiej (Directorate General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs), Prezydent Marek Wiśniewski, Wice Prezydent Krzysztof Grzesik oraz Doradca TEGoVA Michael MacBrien, udali się 11 sierpnia na spotkanie w Brukseli z upoważnionymi Reprezentantami Komisji Europejskiej. Tematem spotkania było omówienie skutków deregulacji zawodu rzeczoznawcy majątkowego w Polsce, która spowodowała obniżenie poziomu kompetencji wymaganych od rzeczoznawców majątkowych, co zdaniem przedstawicieli PFSRM stoi w sprzeczności z celami UE i wymaganiami prawnymi dotyczącymi stabilności finansowej oraz zasadami ochrony konsumentów i rynków wewnętrznych. Na spotkaniu Przedstawiciele Komisji Europejskiej zainteresowali się stanowiskiem PFSRM dotyczącym pożądanej naprawy negatywnych skutków deregulacji w Polsce. Reprezentanci PFSRM przedstawili powody, dlaczego deregulacja zawodu rzeczoznawcy majątkowego w Polsce narusza prawo UE i skutkuje negatywnie na nasz rynek nieruchomości. Poprosili oni Komisję Europejską o podjęcie w tej sprawie dialogu z Polskim Rządem, w celu cofnięcia najbardziej destrukcyjnych elementów deregulacji, miedzy innymi wprowadzenie obowiązku, w myśl którego kandydaci przystępujący do krajowych egzaminów na rzeczoznawców majątkowych byliby egzaminowani ze wszystkich trzech uznanych podejść do wyceny nieruchomości

Źródło: PFSRM

http://www.pfva.com.pl/node/14293