Aktualności

Sporządzenia fotograficznych wypisów z aktów notarialnych – odpowiedź z Ministerstwa

13 stycznia 2015 r. wpłynęła do Stowarzyszenia odpowiedź – z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju  – na pismo z dnia 21.11.2014 r. , w sprawie sporządzenia fotograficznych wypisów z aktów notarialnych udostępnianych do wglądu z zasobu geodezyjnego i kartograficznego.  Treść pisma w załączeniu.

MIiR_odpowiedz _ sporządzanie fotograficznych wypisów z aktów notarialnych