Aktualności

Spółdzielcze prawo do lokalu

Nie było nieważne w świetle art. 136 par. 1 ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o spółdzielniach i ich związkach (Dz.U. nr 12, poz. 61 ze zm.) nabycie przez osobę fizyczną spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w zamiarze zmiany przeznaczenia lokalu na użytkowy ani tym bardziej przyjęcie jej w poczet członków spółdzielni. Osoba ta mogła zostać jedynie pozbawiona członkostwa spółdzielni z powodu zmiany przeznaczenia lokalu i odmowy przywrócenia mu przeznaczenia pierwotnego – wyrok z 9 stycznia 2003 r., I CKN 1395/00