Aktualności

Samobójstwo a testament

Testament ustny sporządzony w warunkach zamiaru samobójczego nie może być uznany za sporządzony w okolicznościach uzasadniających obawę rychłej śmierci

– postanowienie SN z dnia 20 listopada 2003 r., III CK 7/02