Aktualności

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu potwierdzania posiadania przez huty gruntów będących własnością Skarbu Państwa

Dz. U. z dnia 21 grudnia 2001 r. Nr 148, poz. 1646