Aktualności

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami

Dz. U. 239/2002 poz. 2036 (Weszło w życie: z dniem 1 stycznia 2003 r.)