Aktualności

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego

Dz. U. 207/2004 poz. 2109

Weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 22 września 2004 r.