Aktualności

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

Dz. U. 207/2004 poz. 2108

Weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 22 września 2004 r.