Aktualności

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie określenia gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontu i rozbiórki obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołów

Dz. U. 215/2003 poz. 2115

Weszło w życie: z dniem ogłoszenia, tj. 16 grudnia 2003 r.