Aktualności

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury

Dz. U. 232/2003 poz. 2322

Weszło w życie: z dniem 1 stycznia 2004 r.