Aktualności

rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów

Weszło w życie 25 października 2003 r.

Dz. U. 176/2003 poz. 1721