Aktualności

rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych

Dz. U. 119/2005 poz. 1011

Weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 19 lipca 2005 r.