Aktualności

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży osobnych kwater stałych

Dz. U. z 1998 r. Nr 127, poz. 846