Aktualności

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości

Dz. U. 94/2004 poz. 925

Weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 30 kwietnia 2004 r.