Aktualności

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dz. U. 164 poz. 1587

Weszło w życie: 27 września 2003 r.