Aktualności

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej oraz wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej

Dz. U. 53/2005 poz. 476

Weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 31 marca 2005 r.