Aktualności

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie upoważnienia organów i jednostek do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych

Dz.U. 237/2002 poz. 2007

weszło w życie 30 stycznia 2003