Aktualności

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Dz. U. 175/2003 poz. 1704

Weszło w życie 16 października 2003 r.