Aktualności

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów rejestrów: wniosków o pozwolenie na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na budowę

Weszło w życie: po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, tj. 4 października 2003 r.

(Dz. U. 168/2003 poz. 1641)