Aktualności

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie dokumentów stosowanych w pracach planistycznych oraz wymaganych przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Dz. U. z 2002 r. Nr 1, poz. 12