Aktualności

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego

Dz. U. 207/2004 poz. 2112

Weszło w życie z dniem 22 września 2004 r.