Aktualności

Rocznik Statystyczny Wrocławia 2016

Na stronie  GUS opublikowany został Rocznik Statystyczny Wrocłwia 2016 –  w 20 działach tematycznych zawarto informacje dotyczące przemian .i procesów zachodzących w gospodarce miasta . Dane prezentowane są za lata 2010, 2014 i 2015. Uzupełnieniem materiału statystycznego są kartogramy prezentujące wybrane zjawiska o sytuacji społeczno – ekonomicznej Wrocławia.

Załącznik:   internet_rocznik_statystyczny_wroclawia_2016

 

Źródło: http://wroclaw.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-wroclawia-2016,3,11.html#