Aktualności

Repatrianci

Nieruchomość stanowiąca własność gminy nie może być przedmiotem darowizny na rzecz repatrianta i jego małżonka na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2000 r. nr 106, poz. 1118 ze zm.) – uchwała SN z 17 lipca 2003 r., III CZP 46/03