Aktualności

O problemach wrocławskich rzeczoznawców na GEOFORUM

Na stronie www. geoforum.pl pojawił się artukuł o aktualnych problemach wrocławskich rzeczoznawców

 

„|2014-10-21| Prawo, Kataster

Czy wolno robić zdjęcia dokumentów z zasobu?

 

Wrocławscy rzeczoznawcy majątkowi zwrócili się do miejscowego Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego z pytaniem o możliwość fotografowania dokumentów będących podstawą wpisów do ewidencji gruntów i budynków.

 

Czy wolno robić zdjęcia dokumentów z zasobu?

W ocenie urzędników Prawo geodezyjne i kartograficzne nie przewiduje jednak takiej możliwości. Pozwala wprawdzie na „udostępnianie do wglądu” tych dokumentów rzeczoznawcom majątkowym, ale należy to rozumieć jako możliwość zapoznania się z dokumentem, a nie wykonywanie reprodukcji.

„Taka forma utrwalania danych jest formą niebezpieczną z uwagi na brak możliwości weryfikacji sprzętowej i istniejących zabezpieczeń do nieuprawnionego powielania dokumentów. Rzeczoznawca ma możliwość wykonania kopii dokumentów, na którą uzyska licencję, zaś tworzenie fotokopii nie daje kontroli nad przetwarzaniem udostępnianych danych. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż taka forma utrwalania danych wpływa na uszczuplenie budżetu z uwagi na niemożliwość naliczenia opłaty za tak sporządzoną kopię dokumentu z zasobu” – wyjaśnia swoją decyzję odmowną geodeta miejski Jan Mazurkiewicz. Informuje jednocześnie, że zwrócił się do ministra administracji i cyfryzacji o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

JK”