Ustrój rolny

ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r.

o kształtowaniu ustroju rolnego Dz.U. nr 64, poz. 592) weszła w życie 16 lipca 2003