Ubezpieczenia majątkowe

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego

Dz. U. 228/2003 poz. 2265

Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r.

o działalności ubezpieczeniowej (tekst pierwotny: Dz. U. 1990 r. Nr 59 poz. 344) (tekst jednolity: Dz. U. 1996 r. Nr 11 poz. 62)