Tajemnica państwowa

Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r.

o ochronie informacji niejawnych Dz. U. z dnia 8 lutego 1999 r. Nr 11, poz. 95