Samorządowe kolegium odwoławcze

Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych

(tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 122 poz. 593) (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 856)