Rachunkowość

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

(tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 121 poz. 591) (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 76 poz. 694)