Prywatyzacja

Patrz „komercjalizacja i prywatyzacja”