Aktualności

Prawo do kasacji

Dopuszczalna jest kasacja od postanowienia sądu odwoławczego oddalającego apelację od postanowienia sądu prowadzącego księgę wieczystą oddalającego wniosek o wpis roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości

postanowienie SN z dnia 29 czerwca 2004 r., II CK 541/03