Aktualności

Potrącenie wierzytelności

Dłużnik nie może przedstawić do potrącenia Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Ministra Skarbu Państwa, wzajemnych wierzytelności, które ma w stosunku do innych państwowych jednostek organizacyjnych

wyrok z dnia 23 października 2003 r., V CK 387/02