Aktualności

Postępowanie układowe

Przewidziane w art. 4 § 1 pkt 6 Prawa o postępowaniu układowym wyłączenie z postępowania układowego wierzytelności zabezpieczonych hipoteką odnosi się do hipoteki ustanowionej na nieruchomości dłużnika; nie dotyczy natomiast hipoteki obciążającej nieruchomości osób trzecich – uchwała SN z dnia 10 kwietnia 2003 r., III CZP 21/03