Aktualności

Podsumowanie XXIX Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych

W dniach 15 – 16 września 2022 r. we Wrocławiu w hotelu Novotel odbyła się XXIX Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych – Biegły Rzeczoznawca Majątkowy – Potencjał Zawodu i Funkcji.
Wydarzenie zorganizowane zostało przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu. Do pięknego Wrocławia przybyło ponad 250 Uczestników, a przeszło 140 osób obserwowało nas w trybie dostępu on-line. Cieszymy się, że po długiej przerwie spowodowanej pandemią mogliśmy się wreszcie spotkać i omówić kluczowe dla rzeczoznawstwa majątkowego sprawy. Konferencja zgromadziła szerokie grono przedstawicieli świata nauki, wszystkich zawodów prawniczych, administracji publicznej oraz oczywiście rzeczoznawców majątkowych. Czujemy się zaszczyceni!

Uczestnicy Konferencji docenili wartościowe i bardzo ciekawe wystąpienia Prelegentów oraz zabawę podczas bankietu przy świetnej muzyce zespołu Larum. Mamy nadzieję, że to wydarzenie na długo pozostanie w Państwa pięknych wspomnieniach. Liczymy również, że wartość merytoryczna Konferencji będzie przyczynkiem do dalszej dyskusji i koniecznych zmian w prawie.

Prezydent PFSRM Tomasz Ciodyk oraz Prezes SRM we Wrocławiu Tomasz Pajorski przywitali gości konferencji (fot 1), która objęta została m.in. honorowym patronatem Prezydenta Wrocławia. W jego imieniu konferencję otworzył Wiceprezydent pan Jakub Mazur (fot. 2). Patronat objęło także Ministerstwo Rozwoju i Technologii. List od ministra Waldemara Budy odczytał pan Filip Syrkiewicz – zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Nieruchomościami w MRiT (fot. 3).

Konferansjerkę konferencyjną wspaniale poprowadzili Monika Drobyszewska, przewodnicząca Rady Programowej i Jerzy Wiczkowski, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego (fot. 4).

Patronat naukowy konferencji udzieliły: Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Ekonomiczny oraz Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Gości konferencji powitała prodziekan ds. Kształcenia WPAiE UWr pani dr Barbara Kowalczyk (fot. 5). Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęła także Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu, w imieniu której gości powitał wicedziekan Krystian Mularczyk (fot.6). Patronat medialny sprawowało Wydawnictwo C.H. Beck. Głównym sponsorem była firma PZU (fot. 7).

Medal AMICUS DE REBUS PERITORUM POLONORUM otrzymał Pan Lech Gutry ze Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych (fot. 8). Statuetkę „Przyjaciel Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu” otrzymał pan Lech Filipiak (fot. 9). Podczas uroczystego bankietu wręczono złote i srebrne honorowe odznaki PFSRM kilkudziesięciu koleżankom i kolegom z całego kraju.

Z rozmów kuluarowych wynika, że uczestnicy docenili wartościowe i bardzo ciekawe wystąpienia prelegentów oraz zabawę podczas bankietu przy świetnej muzyce zespołu Larum. Mamy nadzieję, że to wydarzenie na długo pozostanie we wspomnieniach, a wartość merytoryczna konferencji będzie przyczynkiem do dalszej dyskusji i koniecznych zmian w prawie.

Na zakończenie organizatorzy przekazali statuetkę z logo PFSRM prezesowi PTRM z Gdańska, które będzie gospodarzem kolejnej KKRM w przyszłym roku (fot.10).
Fotografowała Ewa Madeła.
fot. 2fot. 3fot 4 a fot. 5 fot. 6 fot. 7 fot. 8 fot.9 fot. 10 fot.11
WNIOSKI RADY PROGRAMOWEJ