Aktualności

Pełnomocnik ds. praktyk oraz koordynator ds. praktyk

pełnomocnik ds. praktyk: Magdalena Sziller-Koniarek, tel. 604 574 340 ;

koordynator ds praktyk:  Marek Parlewicz