Aktualności

Oświadczenie woli – zrzeczenie spółdzielczego prawa

Niedopuszczalne jest zamieszczenie w oświadczeniu o zrzeczeniu się własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego zastrzeżenia, że zrzeczenie się następuje na korzyść innej osoby. Ważność oświadczenia zawierającego takie zastrzeżenie podlega ocenie na podstawie art. 58 par. 3 k.c.

IV CKN 908/00 – postanowienie SN z dnia 19 marca 2002 r.